Powłoki ochronne, trudnościeralne

Maszyny i urządzenia techniczne w czasie eksploatacji podlegają różnym procesom fizycznym oraz chemicznym. Głównymi procesami niszczącymi ich powierzchnie są zużycie ścierne i korozja. Powłoki ochronne stosowane w przemyśle, w głównej mierze decydują o zachowaniu warstwy wierzchniej w dobrym stanie.

Wytwarzane przez nas powłoki trudnościeralne oraz powłoki antykorozyjne pozwolą zachować na dłużej wysoką efektywność warstwy wierzchniej. Różnorodne typy materiałów powłokowych umożliwiają:
ochronę przed zużyciem trybologicznym,
ochronę przed zużyciem erozyjnym,
ochronę przed zużyciem adhezyjnym,
ochronę przed kawitacją,
ochronę przed korozją (możliwa też jednoczesna ochrona przed korozją i ścieraniem),
ochronę przed wysokimi temperaturami.

Opracowaliśmy też metody polegające na nadaniu powierzchni specjalnych własności – przewodności elektrycznej, cieplnej oraz antyadhezyjnej. Obszar zastosowania naszych powłok obejmuje praktycznie wszystkie dziedziny techniki. Wykonujemy powłoki ochronne dla przemysłu energetycznego, maszynowego i wielu innych.


O sposobie ochrony danego urządzenia decydują mechanizmy zużycia warstw wierzchnich. Najczęściej powierzchnie robocze niszczą procesy: tarcia, obciążenia udarowego, erozji i abrazji oraz korozji. Szkodliwe są też zbyt niskie lub za wysokie temperatury. Skutkiem zużycia jest ubytek materiału warstwy roboczej przedmiotu. Powłoki trudnościeralne mają więc bardzo szerokie zastosowanie. Wykorzystuje się je przy zabezpieczaniu części urządzenia narażonej na zniszczenie.

Technologie i metody wytwarzania

Nasze metody nakładania powłok ochronnych to przede wszystkim natryskiwanie cieplne i napawanie plazmowe, oprócz tego wykonujemy powłoki malarskie i inne wytwarzane np. metodami inżynierii powierzchni (PVD, CVD, obróbka cieplno-chemiczną).


Napawanie polega na przetopie materiału powłokowego do materiału podłoża. W ten sposób powstają powłoki trudnościeralne odporne na korozje, charakteryzujące się wysoką twardością. Materiały powłokowe stosowane przez nas w obu metodach obejmują proszki stopów metali z dodatkami tworzącymi węgliki w czasie procesów lub dodawanymi jako oddzielny składnik strukturalny. Tak powstałe powłoki węglikowe uważane są za jeden z najlepszych sposobów zabezpieczeń elementów narażonych na ścieranie. Obie technologie pozwalają na wytwarzanie powłok i warstw o bardzo wysokiej twardości i odporności chemicznej na praktycznie dowolnych podłożach (co do kształtu oraz składu chemicznego).


Powłoki węglikowe trudnościeralne znajdą zastosowanie np. w ochronie powierzchni przed zużyciem ściernym w instalacjach dozujących lub odbierających materiały sypkie. Ponadto stosowana osnowa wykazuje bardzo wysoką odporność również na oddziaływania korozyjne wielu środowisk.

Powłoki chroniące przed korozją mają na celu zachowanie własności danego materiału, uniknięcie zmatowień, wżerów czy pęknięć.


Powłoki antykorozyjne wytwarzamy, stosując metody natryskiwania cieplnego. Stosowane przez nas procesy obróbki powierzchniowej pozwalają uzyskać powłoki praktycznie z każdego materiału termoplastycznego (metalicznego i tworzywa sztuczne). Nowoczesne kompozytowe materiały powłokowe pomagają wytwarzać powierzchnie, których dodatkowym zadaniem jest ochrona przed erozją i ścieraniem.


Ochrona przed ścieraniem czy pozostałymi czynnikami niszczącymi pozwala na optymalizację kosztów użytkowania linii technologicznych. Minimalne koszty stosowanych rozwiązań zapewnia urządzeniom maksymalną trwałość. Wiedza i doświadczenie w zakresie inżynierii powierzchni oraz kultura techniczna, którą się kierujemy, są gwarancją wysokiej jakości naszych usług.

Powłoka z węglika wolframu w osnowie Co-Cr.