Natryskiwanie cieplne płomieniowe

Maszyny i ich części, nawet te wykonane z najtrwalszych materiałów, z biegiem czasu mogą ulec korozji lub zużyciu. Proces niszczenia danego materiału rozpoczyna się na jego powierzchni, gdyż to ona ma bezpośredni kontakt środowiskiem i jest najbardziej narażona na jego oddziaływanie. Proces natryskiwania płomieniowego jest jednym z najstarszych sposobów natryskiwania cieplnego, który wykorzystuje się przede wszystkim do regeneracji elementów maszyn. Stosuje się go do tworzenia powłok ze stopów metali żelaznych lub nieżelaznych, między innymi cynkowych, i aluminiowych a przede wszystkim do wytwarzania powłok przetopieniowych, w których jako jedyna z metod natryskiwania cieplnego uzyskujemy szczelne, dyfuzyjnie związane powłoki z podłożem.

Na czym polega natryskiwanie płomieniowe?

W przypadku tego procesu wykorzystuje się temperaturę płomienia powstającego podczas spalania paliw gazowych np. acetylenu lub propanu. Jako materiały, powłokowe stosuje się druty metaliczne pełne i rdzeniowe, proszki, żyłki oraz pręty ceramiczne. Stopione cząsteczki materiału powłokowego są rozpędzane spalinami i sprężonym powietrzem. W ramach tej metody wytwarza się powłoki z samotopnikujących stopów niklowych, które po przetopieniu materiału powłoki łączą się dyfuzyjnie z podłożem. Powstała warstwa ochronna jest całkowicie szczelna i posiada bardzo wysoką odporność na ścieranie, korozję i oddziaływania udarowe.

Natryskiwanie cieplne płomieniowe ma kilka niewątpliwych zalet, takich jak:

- relatywnie niska cena,


- szeroki wachlarz materiałów powłokowych,


- mobilność systemu i możliwość natryskiwania powłok w warunkach terenowych (bez dostępu do energii elektrycznej),


- tworzenie powłok ochronnych przed korozją cynkowych, aluminiowych oraz zawierających tlenki.


Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!