Natryskiwanie cieplne

Natryskiwanie cieplne powłok to technologia ujmująca procesy, w których materiał podłoża pokrywa się warstwą materiału powłokowego w celu poprawy jego własności użytkowych bez nadtapiania podłoża. W procesie natryskiwania cieplnego można nakładać ponad 200 rodzajów materiałów powłokowych pozwalających uzyskać szczególne własności powierzchni odmienne od materiału podłoża (zmiana współczynnik tarcia, przewodność elektryczna, cieplna itp.). Metalizacja natryskowa jest stosowana głównie do ochrony elementów przed zużyciem ściernym, korozją, wysokimi temperaturami itp. Można ją wykorzystać również do regeneracji części maszyn.


Jak przeprowadzane jest natryskiwanie cieplne?

Procesy natryskiwania cieplnego polegają na osadzaniu powłoki ze strumienia cząstek materiału powłokowego będących w stanie stopionym lub częściowo stopionym, a poruszającego się w kierunku podłoża z dużą prędkością. Cząstki te uderzają w odpowiednio przygotowaną powierzchnię , osadzają się na niej, krzepną i tworzą warstwę. Materiał powłokowy jest podawany w postaci proszku, drutu lub żyłki. Jako źródło ciepła topiącego materiał powłokowy jest wykorzystywany płomień gazowy, łuk elektryczny lub plazma wysokotemperaturowa oraz coraz częściej strumień ogrzanego gazu. Istnieje kilka metod natryskiwania cieplnego. Różnią się one sposobem, w jaki wytwarzana jest energia cieplna oraz kinetyczna, formą materiału powłokowego (proszkiem lub drutem), a także prędkościami i temperaturami cząstek materiału powłokowego. Każdy proces ma swoje unikalne cechy. Natryskiwanie cieplne (tzw. metalizacja) to proces zawsze dobierany pod kątem określonych typów powłok.

Jakie są najważniejsze zalety natryskiwania cieplnego?

Procesy natryskiwania cieplnego są szeroko stosowane od wielu lat we wszystkich głównych sektorach przemysłu maszynowego do ochrony i regeneracji części i elementów różnego rodzaju maszyn i urządzeń Ponad 100 letni okres rozwoju tej technologii w zasadniczy sposób poprawił jakość powłok oraz rozszerzyły potencjalny zakres i ich zastosowania. Najważniejszą zaletą procesów natryskiwania cieplnego jest możliwość wytworzenia powłok o bardzo wysokiej odporności na: zużycie, erozję, abrazję, korozję, ścieranie lub wysoką temperaturę bez ingerencji termicznej w materiał podłoża. Natryskiwanie cieplne stosuje się również w celu zapewnienia przewodności elektrycznej lub izolacji, wysokiego lub niskiego współczynnika tarcia, odporności chemicznej i wielu innych pożądanych właściwości powierzchni.

Natryskiwanie cieplne jest świetnym rozwiązaniem w przypadku przedłużania trwałości nowych elementów w przemyśle. Nic nie stoi na przeszkodzie, by wykorzystywać ten proces również do regeneracji zużytych lub uszkodzonych podzespołów. Części można odbudować szybko i niskim kosztem, zwykle za ułamek ceny ich wymiany.