Natryskiwanie cieplne z przetopem

Jedyny z procesów technologii natryskiwania cieplnego umożliwiający otrzymanie powłok metalurgicznie związanych z materiałem podłoża. Proces ten pozwala na uzyskanie szczelnych powłok o wysokiej odporności na ścieranie i korozję. Typowym materiałem natryskiwanym tą technologią są stopy zawierające NiCrSiB z umacniającymi fazami WC.