Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Nasza firma zakupiła dzięki dofinansowaniu z UE system natrysku metalicznego powierzchni ograniczający transmisję wirusów w tym koronawirusów wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem. 
Celem projektu było wdrożenie innowacyjnej technologii natryskiwania cieplnego powłok metalicznych i kompozytowych, ograniczjąc transmisję wirusów, w tym koronawirisuów.

Zapraszamy do składania zapytań ofertowych.