INFORMACJA DLA NASZYCH KLIENTÓW

Informuję, że w związku z realizacją projektu pt:

„SYSTEM NATRYSKU METALICZNEGO POWIERZCHNI OGRANICZAJĄCY TRANSMISJĘ WIRUSÓW, W TYM KORONAWIRUSÓW”

który został wsparty dofinansowaniem ze środków Unijnych dokonałem wprowadzenia w Firmie

znaczącej zmiany w ofercie świadczonych usług:

WPROWADZIŁEM NOWĄ USŁUGĘ


wprowadzono zasadniczo nowy produkt (usługę natrysku metalicznego powierzchni), adresowany do

nowej grupy odbiorców,


WPROWADZIŁEM NOWĄ MARKĘ - powlekanie anty-wirusowe


NA CZYM POLEGA NASZA INNOWACJA


Usługa natrysku metalicznego powierzchni ograniczający transmisję wirusów, w tym koronawirusów jest

autorskim rozwiązaniem naszej firmy, nie mającym zastosowania dotychczas. Stanowi ona połączenie

innowacyjnej technologii natryskiwania cieplnego, z wykorzystaniem „zimnego gazu" z innowacyjną

koncepcją składu warstw powierzchniowych natryskiwanej powierzchni. Technologia ta jest innowacją

niestosowaną dotychczas w świecie. Powłoki, które wytwarzamy dzięki swym własnościom

wynikającym z składu chemicznego, fazowego oraz struktury są być skuteczne w walce z chorobami

powodowanymi przez wirusy, a własności użytkowe predysponują je do wielu uniwersalnych

zastosowań powszechnego wykorzystania.

Naszą innowację przetestowaliśmy i sprawdziliśmy jej skuteczność w trakcie badań. Badania

przeprowadziliśmy na wirusach osłonkowych - wirus grypy typu A(HIN1) oraz wirus krowianki.

Uzyskane wyniki potwierdziły skuteczność naszych powłok anty-wirusowych. naw zależności od

możliwości badawczych laboratorium.


CO ZMIENILIŚMY W ORGANIZACJI FIRMY


Ponadto dla sprawniejszej i lepszej obsługi Klientów wprowadziłem Innowację o charakterze

organizacyjnym, która jest rezultatem wdrażanego projektu: polegająca na zmianie organizacyjnej

miejsca pracy polegającej na decentralizacji odpowiedzialności pracy pracownika firmy.

W celu sprawniejszej obsługi naszych Klientów oraz zatrudnienia wysokokwalifikowanych pracowników

przekazałem większa kontrola i odpowiedzialność w zakresie świadczonej usługi powlekania

metalicznego zabezpieczającego przed WIRUSAMI.

Ponadto ustanowiłem formalne zespoły pracy, w celu ulepszenia dostępu i dzielenia się wiedzą

pracowników z różnych działów, takich jak marketing, badania i produkcja.


Zapraszam do współpracy

dr inż. Krzysztof Szymański

Właściciel THERMAL SPRAY & COATINGS