FUTechnologia wytwarzania powłok.
Powłoki wykonywane są technologią: natryskiwania łukowego i naddźwiękowego z dodatkowym doszczelnieniem.
Proces technologiczny wykonania powłoki oraz sama powłoka nie wpływa na strukturę i własności materiału podłoża. Wytworzona powłoka ochronna będzie posiadała strukturę wielowarstwową, która zapewnia wysoką odporność na połączone procesy zużycia erozyjnego i korozyjnego oraz umożliwia stosunkowo prostą regenerację powłok.

Proces wykonania oferowanych przez nas powłok o dużej odporności erozyjnej czy też korozyjnej obejmuje:

  • przygotowanie powierzchni poprzez obróbke strumieniowo-scierna
  • natryskiwanie lukowe
  • natryskiwanie naddzwiekowe
  • doszczelnienie

Podczas natryskiwania łukowego w którym materiał powłokowy stanowią druty o określonym składzie chemicznym topiony jest w łuku elektrycznym. Za pomocą gazu rozpylającego, (sprężonego powietrza), stopiony metal jest rozpylany i przenoszony na przygotowaną powierzchnię przedmiotu. Natryskiwanie naddźwiękowe wykorzystuje proszki np. metalicznoceramiczne, które są nadtapiane i rozpędzane w płomieniu gazu palnego z tlenem do prędkości naddźwiękowych. Wysoka energia kinetyczna strugi umożliwia uzyskanie powłoki o wysokiej szczelności, twardości i przyczepności do podłoża. Na dzień dzisiejszy jest to najlepsza metoda natryskiwania cieplnego powłok zawierających dużą ilość faz węglikowych. Nakładane przez naszą firmę powłoki charakteryzują się jednolitą struktura, wysoką twardością i szczelnością oraz zespołem korzystnych cech użytkowych. Proponowane przez nas powłoki ochronne były przebadane przez TUV oraz uzyskały pozytywną opinię Urząd Dozoru Technicznego.

Stosowane technologie:

1. gaz palny –tlen -powietrze
2. drut/ proszek
3. głowica
4. płomień z materiałem powłokowym
5. podłoże
1. paliwo (ciekłe lub gazowe) + tlen
2. proszek + gaz nośny
3. dysza chłodzona
4. struga materiału powłokowego i płomienia
5. podłoże

1. sprężone powietrze
2. układ podawania drutu
3. dysza natryskowa
4. drut (+ -)
5. podłoże