Fundusze


 

 

 

 

 

Regeneracja ścian kotłów energetycznych, paneli ściennych, elementów sklepień kotła fluidalnego:

Kolana przegrzewaczy:


Wentylator WPXD-160:


 
Powłoki metaloceramiczne:


Regeneracja elementów turbiny parowej T90-60:


Regeneracja wału pompy:

Regeneracja powierzchni ślizgowej:


Zabezpieczenia p.poż. i korozyjne konstrukcji TBK: