Zadanie 1.  Zakup systemu natryskiwania cieplnego HVAF

Zadanie 2 . Zakup układu robotyzacji procesu wytwarzania powłok i warstw

Zadanie 3. Zakup systemu napawania plazmowego powłok i warstw